Bağlantılar
E-Gazete
Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı
Döviz Kurları Yenile
Alış/Buy Satış/Sell
USD : 2,322 2,326
EURO : 2,850 2,856
Hava Durumu
ADANA
ADANA
Yararlı Bağlantılar
 TBMM
Haber Göster
[22.02.2012] “ADANA’DA ÜRETİM VE İNOVASYON YAPILANMASI” MASAYA YATIRILDI

 ADANA’DA ÜRETİM VE İNOVASYON

YAPILANMASI” MASAYA YATIRILDI


Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AHSOSB), Adana Güçbirliği Vakfı, Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, “Adana'da Üretim ve İnovasyonun Bölgesel Yapılanması” tartışıldı.

Adana ÜSAM Başkanı Fırat Karalı’nın konuşmasıyla başlayan toplantıya, ADASO Meclis Başkanı Ahmet Kardeşler, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök, Adana OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Güçbirliği Vakfı Başkanı Prof.Dr. Hamit Serbest, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriye Şarbak, Adana Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kazım Barışık, ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, MÜSİAD Şube Başkanı Bilal Nadir Gök, İŞKAD Başkanı Elif Doğan Türkmen, Adana Sanayi Yönetim Kurulu üyeleri Civan Serintürk, Erol Kavlak ve Zeki Bengül, Meclis Üyeleri Şahin Mangtay, Necati Ortatepe, Süleyman Sönmezler ve davetliler katıldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Sadi Sürenkök, iletişim devriminin yaşandığı günümüzde şirketlerin de temel bir değişikliğe gitmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Geleneksel iş yapma biçimlerinin yerini daha dinamik, daha farklı, daha hedef odaklı çözümler aldığını anlatan Sürenkök, 1990'lı yılların sonu 2000'li yılların başı itibariyle bilgisayar ve internetin yaygın kullanımı sonucu 'mobil yaşama' geçiş yapıldığını hatırlatarak, bugün elektronik bankacılık, mobil hizmetlerin hayatın olmazsa olmazı olarak öne çıktığını dile getirdi.

"AYAKTA KALABİLMENİN TEK KOŞULU; GELECEĞİ ÖNGÖRME BECERİSİ"
Sürenkök, "Mobil yaşamla birlikte yeni meslek alanları ve uzmanlıklar oluştu. Veritabanı yöneticiliği ve yazılım mühendisliği gibi yeni yeni meslekler gelişti. Hızla değişen dünyada ayakta kalabilmenin en önemli koşulu; geleceği önceden görebilme becerisidir. İnovasyonun bu algıyı oluşturacağına olan inancımız tam. Heyecanımızı önce Adana, sonra tüm Türkiye ile paylaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

2010 yılında 'Adana Sanayi Envanteri'nin belirlenmesi esnasında yapılan çalışmaya dahil edilen 901 firmanın yalnızca yüzde 14'ünün Ar-Ge bölümü olduğu bilgisini de veren Sürenkök, Adana'da sanayide çalışan mühendis sayısının, toplam çalışan sayısına oranının yüzde 5 olarak öne çıktığını, bunun yanında mühendis dışı üniversite mezununu toplam çalışanlara oranının da yüzde 9.3 olduğunu dile getirdi.

Sanayicilerin Ar-Ge’nin yanısıra Ür-Ge ‘ye ağırlık verdiğini, Ür-Ge’nin daha kısa sürede ve daha az teknik bilgiyle, biraz da deneme yanılma ağırlıklı çalışmalarla yürütüldüğünü vurgulayan Sürenkök, “Hedefimiz firmaların Ar-Ge yaklaşımına yönelmesi ve araştırma merkezi faaliyetlerine ayrı birim ve bütçe ayırarak rekabet güçlerini artırmalarıdır. Günümüz global ekonoömisinde başarının merkezi Ar-Ge ve İnovasyondan geçmektedir” dedi.

 

 

Adana,2011 yılı başvurularına göre 81 il arasında Markada 8., Patentte 13. Faydalı Modelde 10., Endüstriyel Tasarım başvurularında ise  15. sırada yer aldığına dikkati çeken Sürenkök, “2002 yılına oranla Marka başvuruları yüzde 323 artışla 1739’a, Patent başvuruları yüzde 414 oranında artışla  36’ya, Faydalı Model başvuruları yüzde 257 artışla 50’ye,  Endüstriyel Tasarım başvuruları ise yüzde 35 artışla 277’ye ulaşmıştır” diye konuştu.

 

İnovasyonun yalnızca ürün ve üretim değişikliği değil; bir süreç olduğunu vurgulayan Sürenkök, toplumumuzda inovatif bakış açısının yerleştirilmesi ve  kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Süreç örgütlenmesi için; Sanayi Araştırma Geliştirme ve Planlama Enstitüsü, Kent ve Uygarlık Geliştirme ve Planlama Enstitüsü ile Ekonomik Birlik ve Kooperatifçilik Geliştirme ve Planlama Enstitüsü kurulması gerektiği görüşünü dile getiren Sürenkök, Sanayi Araştırma Geliştirme ve Planlama Enstitüsü’nün ADASO bünyesinde oluşturmayı planladıklarını bildirdi. Diğer enstitülerin işbirliğine gidilecek kuruluşlarla oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sürenkök, hedeflerinin inovasyonu bir süreç olarak ele alındığının göstergesi olduğunu kaydetti.

 

ADASO Başkanı Sadi Sürenkök, üretim ve inovasyon yapılanması konusunda üniversite- sanayi işbirliği ve devlet teşvikleri hakkındaki görüşlerini, “Sanayinin ihtiyacı olan teknolojik araştırma konuları doktora ve yüksek lisans tez konuları haline getirilebilmelidir. Bu şekilde üniversiteler de sistemin içerisine çekilir ve üniversitelerin salt araştırma içeren, ürüne dönüşmeyecek karakterdeki çalışmalarla meşgul olması engellenmiş olur. Böylelikle üniversite&sanayi işbirliği kavramı da doğru amaca yöneltilmiş olur. KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlarımızın teşvikleri de artarak devam etmelidir” şeklinde özetledi.

"İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü de, üniversite-sanayi işbirliğinin bugün istenilen düzeyde olmadığını ve Adana'ya yakışan güzel çalışmaların ortaya konulamadığının özeleştirisini verdi. Bu durumun nedenlerinin iyi sorgulanması gerektiğini kaydeden Sütçü, her kurumun kendi özeleştirisini yapması halinde bu alanda yeni bir başlangıcın yapılabileceğini, bunun da Adana'ya önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından; 'Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Adana Sanayisinin Teknolojik Yetenek Envanteri' başlıklı oturuma geçildi. Teknoloji Yönetim Danışmanları Prof. Dr. Metin Durgut ve Müfit Akyos 'Bölgesel İnovasyon Çalışmaları ve Adana' konusunda açıklamalarda bulunurken, Adana ÜSAM Akademik Danışmanı Dr. Arzu Uzun da; 'Adana Teknolojik Yetenek Envanteri' konu başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.

1 Nisan 2010 tarihinden itibaren 461289 kez ziyaret edilmiştir.