İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Danışman Yazıları İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
10.08.2018 İLK TUTUŞMANIN ÖNLENMESİ (II)

İLK TUTUŞMANIN ÖNLENMESİ (II)

 4)       Yanıcı gaz algılama tesisatları,

Yanıcı gaz algılama tesisatının amaçları, konsantrasyon tutuşabilir veya patlayabilir bir hal almadan önce yanıcı gazın varlığının algılanması, gerekli uyarının verilmesi ve koruyucu tedbirin (Havalandırmanın açılması veya gaz akışlarının kapatılması gibi) başlatılmasıdır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, tesisat:

-          Korunacak olan tüm alanda yanıcı gazın yeterince erken bir safhada belirlenebilmesine olanak veren uygun detektörlere sahip olmalı,

-          Detektörler ve merkezi alım noktası arasında güvenilir bir iletişim kaynağına sahip olmalı,

-          Alım noktasında detektörlerden gelen sinyallerin yorumlanması, herhangi bir uyarının hangi konumdan geldiğinin belirlenmesi, yangına veya hata uyarılarına dikkat çekilmesi ve gerekli olan diğer etkenlerin başlatılması için bir sisteme sahip olmalı,

-          İçerisinde monte edilmiş olduğu yapının çevresel koşullarına direnç gösterebilmeli, böylece fonksiyonlarını kabul edilebilir bir çalışma ömrü boyunca gerçekleştirebilmelidir.

5)        Patlama engelleme tesisatları,

Bir patlama engelleme tesisatının amacı, maksimum patlama basıncına dayanacak şekilde tasarlanmamış olan bir muhafaza içerisinde, gazın veya tozun ateş almasından kaynaklanan kabul edilemez yükseklikte bir basıncın (Patlama basıncının) oluşmasının engellenmesidir. Bu, basıncın yükseldiğinin derhal algılanmasını ve mümkün olan en kısa süre içerisinde korunan muhafaza içerisine düzgün dağılımlı bir söndürücü ortamın enjekte edilmesini gerektirir.

Maruz kalma / etki: Çevre iklimi, aktivasyon için belirtilen test koşulları ve bir patlama halinde performansı sağlayacak olan ilgili basınç testleri.

Performans kriterleri: Tasarım parametrelerine göre aktif hale gelebilme ve hesaplanan bir söndürücü ortam konsantrasyonunun belirtilen süre içerisinde bir muhafaza içerisine yerleştirilebilmesi.

6)        Havalandırma sistemleri,

 

Bir bölmeden diğerine bir havalandırma sistemi yoluyla yangın ve duman yayılması riskinden kaçınılmalıdır.

Yangına dirençli kanalların ve / veya yangın damperlerinin kullanıldığı durumlara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir:

1.      Her bir bileşen, diğer bölmelere geçerken hiçbir açıklığa sahip olmayan ayrı hava temin ve hava boşaltma kanallarına sahip olması durumunda; Yangının yayılmasından kaçınmak için yangına dirençli kanallar kullanılır.

2.      Farklı bölmeler ortak bir kanala sahip olması durumunda; Aşağıdaki koruma cihazları kullanılabilir:

a)      Kanalların yangına dirençli olmaması durumunda;

Yangına dirençli bir bölme duvarının / döşemenin her bir deliğinde bir yangın damperi tesis edilmelidir. Bazı durumlarda, yangın damperleri duvardan / döşemeden uzakta tesis edilmelidir ve yangın damperi ve duvar / döşeme arasındaki kanal yangına dirençli olmalıdır.

b)      Kanalların yangına dirençli olması durumunda;

Her bir açıklıkta bir yangın damperi tesis edilmelidir. Yangına dirençli kanallar yerine yangına dirençli şaftlar içerisinde yangına dirençli olmayan kanalların kullanılması da mümkündür. Bu durumda, yangın damperleri şaftların açıklıklarında tesis edilmelidir.

Hava temin / boşaltma fanları sürekli olarak çalışmalıdır. Temin kanallarına yangın girişi ve boşaltma kanallarından yangın çıkışı hava akış / basınç koşulları ile önlenir.

3.      Hava dağılımının aşırı akış çıkışları kullanılarak sağlandığı durumlarda, bu çıkışların her biri bir yangın damperi ile teçhiz edilmelidir.

10.08.2018 İLK TUTUŞMANIN ÖNLENMESİ (II)
İLK TUTUŞMANIN ÖNLENMESİ (II) [Ayrıntılar]
09.07.2018 İLK TUTUŞMANIN ÖNLENMESİ
İLK TUTUŞMANIN ÖNLENMESİ [Ayrıntılar]
12.06.2018 YANGIN DURUMUNDA EMNİYET TEMEL GEREĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER
YANGIN DURUMUNDA EMNİYET TEMEL GEREĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER [Ayrıntılar]
09.02.2018 YANGIN DURUMUNDA EMNİYET
YANGIN DURUMUNDA EMNİYET [Ayrıntılar]
09.10.2017 İŞ YANGIN DURUMUNDA EMNİYET TANIMLAR VE TERİMLER(8)
İŞ YANGIN DURUMUNDA EMNİYET TANIMLAR VE TERİMLER(8) [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN