İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Danışman Yazıları İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı
4.01.2019 DUMAN TAHLİYE ESASLARI

DUMAN TAHLİYE TESİSATLARI

          Duman tahliye tesisatlarının amacı yapı içerisindeki yangından kaynaklanan dumanın ve ısının doğal veya güçle çalışan havalandırma açıklıkları veya bunların bir birleşimi (Aynı duman bölmesi içerisinde kullanılmadıkları sürece), dumanın yanal yayılmasını sınırlandıran ve yüzer bir duman tabakasının arkasında dumansız bir alan oluşturan duman perdeleri ile birlikte kullanılarak giderilmesidir.

          Tesisat aşağıdaki hedeflerden herhangi birine katkıda bulunabilir:

-       Kaçış yollarının ve erişim yollarının dumansız tutulması, yangınla mücadele koşullarının dumansız bir tabaka oluşturmak suretiyle kolaylaştırılması,

-       Hızla yayılmanın, böylece yangının tamamen gelişmesinin geciktirilmesi veya engellenmesi,

-       Duman ve ısının neden olduğu hasarın azaltılması,

-       Yapısal elemanların yangın halinde maruz kaldıkları baskıların azaltılması.

 Yangının ve dumanın yangının başladığı odanın ötesine yayılmasının sınırlandırılması

Yangının ve dumanın yayılmasının engellenmesi aşağıdakilerden biri veya bunların bir birleşimi kullanılarak gerçekleştirilebilir:

1.     Yapının kullanımına adapte edilmiş (Örneğin; yapı işleri içerisinde beklenen termal etkiye uyarlanmış) yangın ayırıcı elemanların (Duvarlar, dötemeler, vb.) tesis edilmesi.

2.     Yangın ayırıcı elemanlardaki açıklıkların kapatılması,

3.     Ön cephelerin, aynı yapının parçalarına yayılmayı önleyecek şekilde uygun biçimde tasarlanması,

4.     Yangın kontrol / yangın söndürme tesisatı,

5.     Sıcak gazların doğal veya mekanik yollarla uzaklaştırılması,

6.     Duman bariyerlerinin tesis edilmesi (Örneğin; duman kontrol kapıları),

7.     Yangına dirençli havalandırma kanallarının tesis edilmesi ve / veya yangın damperlerinin ve aktifleştirici cihazların tesis edilmesi,

8.     Bina içerisindeki alanlar arasında hava basıncı farklılıkları yaratarak dumanın bu alanlar arasında geçişinin kontrol edilmesi.

Uygulama ile ilgili nedenlerle, duman bölmesi sınırları, her zaman olmamakla birlikte, genellikle yangın bölmeleri ile çakışır ve bu durumda aynı ayırıcı elemanlarla her iki fonksiyonun yerine getirilmesi mümkün olur.

Genellikle, açıklıkları veya boşlukları olmayan yangına dirençli ayırıcı elemanların duman için yeterli bariyerler oluşturması, detaylı şartlar formüle edilmeksizin, dolaylı olarak beklenir. Diğer ayırıcı elemanlar, örneğin; kapılar, borular, elektrik kabloları vb. için açılmış deliklerin kapaklarında durum bu olmayabilir ve duman bariyeri şartlarının açık bir tekilde formüle edilmesi, duman durdurucu fonksiyonun yerine getirilmesinin beklenmesi halinde gerekebilir.

Havalandırma kanalları, tesisat kanalları ve şaftlarının varlığı ile gösterilen duman yayılması riskine, bunların bakım açıklıkları da dahil olmak üzere, özel dikkat gösterilmesi gerekir.

4.01.2019 DUMAN TAHLİYE ESASLARI
DUMAN TAHLİYE ESASLARI [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN