Genel Duyurular
Skip Navigation LinksANA SAYFA DUYURULAR Genel Duyurular
21.05.2020 Irak Gümrük Muafiyetleri

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliğinden gelen, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak(Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY)’da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

Yazıda, 24 Nisan 2020’de askıya alınan söz konusu vergi muafiyetleri hakkında ilgili Ataşelik tarafından IKBY yetkilileri ile yapılan görüşmeler çerçevesinde;

  1. Kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamul/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı,

  2. Söz konusu uygulamanın Irak Merkezi Hükümeti(IMH) kurumlarından alınmış muafiyetlere de teşmil edildiği ve bunların da IKBY’deki gümrüklerde durdurulduğunun öğrenildiği,

  3. IMH alanında devam eden projeler bakımından ilgili Merkezi Hükümet kurumlarından alınan muafiyetlerin durdurulmasının anlaşılmaz ve haksız olduğu ve Bölgesel Yönetimin yetkisi dışında olduğunun belirtildiği,

  4. Halihazırda acil muafiyet talebi olanların IKBY Bakanlar Kurulu’na müracaat edilerek karar çıkartması durumunda muafiyetten istifade edebileceğinin vurgulandığı; bununla birlikte, karar olmadan kurumların muafiyet uygulamayacağının, diğer taraftan, muafiyet uygulamasının geçici olarak durdurulduğunun, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda muafiyet tanınacak ürünler ve durumlar ile ilgili bir çalışmanın sürdürüldüğünün açıklandığı; ayrıca, Bakanlar Kurulu’nda konunun tekrar değerlendirileceğinin, Gümrük, Ticaret ve Maliye bürokratları olarak muafiyetlerin tamamen kaldırılmaması yönünde fikir beyan edildiğinin, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacağının ifade edildiği, belirtilmiştir.

 

Yazıda devamla, bazı işadamlarının IKBY’deki Yatırım Kurulu’na müracaat ederek daha önce yasal olarak ilgili kurumlarca verilmiş muafiyetlere itibar edilmesini ve mağduriyetin giderilmesini talep ettiği , muafiyetlerin iptal edilmesi nedeniyle tırları bekleyen fabrika/tesislere hammadde, ara mamul ve malzeme ulaşmadığı için üretim süreçleri kesintiye uğrayan bazı işadamlarına yardımcı olmak için IKBY yetkilileri tarafından geçici bir çözüm önerildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda uhdesindeki muafiyete istinaden Irak’a sevkiyat yapmış olan söz konusu işadamlarınca, sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat süresince tahakkuk edilecek vergilerin teminat olarak yatırılması halinde tırların geçişine izin verileceğine dair bilginin bahse konu Ataşelikten Ticaret Bakanlığı’na iletildiği, bazı işadamlarının  söz konusu ara çözümü kabul ettiği ve teminat yatırmak suretiyle bekleyen araçların bir kısmının Irak’a girişinin sağlandığı bilgisi anılan Ataşelikten Ticaret Bakanlığı’na bildirildiği ifade edilerek ilgili Irak makamları nezdinde Bakanlıkları girişimlerinin devam ettiği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla.

 

EK: Muafiyetlerin Yürürlüğünün Durdurulması Kararı

21.05.2020 Irak Gümrük Muafiyetleri
Irak Gümrük Muafiyetleri [Ayrıntılar]
21.05.2020 2021 IRU Dünya Kongresi – Start-Up Yarışması
2021 IRU Dünya Kongresi – Start-Up Yarışması [Ayrıntılar]
21.05.2020 Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu [Ayrıntılar]
21.05.2020 Şili'ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgeleri
Şili'ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgeleri [Ayrıntılar]
20.05.2020 Yerli Yazılım Çözümleri Online Tanıtım Etkinliği
Yerli Yazılım Çözümleri Online Tanıtım Etkinliği [Ayrıntılar]
20.05.2020 Tübitak Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020)
Tübitak Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) [Ayrıntılar]
20.05.2020 Kazandıran Restoran Destek Çeki
Kazandıran Restoran Destek Çeki [Ayrıntılar]
15.05.2020 BiTıklaAvrupa Sanal Eğitim
BiTıklaAvrupa Sanal Eğitim [Ayrıntılar]
15.05.2020 “Yalın Saha Yönetimi – Üretim” konulu Online Söyleşi
“Yalın Saha Yönetimi – Üretim” konulu Online Söyleşi [Ayrıntılar]
14.05.2020 Covid-19 Hastalığının İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmaması Hk. Genelge
Covid-19 Hastalığının İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmaması Hk. Genelge [Ayrıntılar]
13.05.2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı. [Ayrıntılar]
13.05.2020 “KOBİ’ler için Finansal Okuryazarlık” Eğitimi (online) 15.5.2020
“KOBİ’ler için Finansal Okuryazarlık” Eğitimi [Ayrıntılar]
12.05.2020 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri Konulu Yeni Genelge
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri Konulu Yeni Genelge [Ayrıntılar]
12.05.2020 Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi
Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi [Ayrıntılar]
12.05.2020 Sokağa Çıkma Yasağından İlimizin Muaf Tutulması Hk.
Sokağa Çıkma Yasağından İlimizin Muaf Tutulması Hk. [Ayrıntılar]
7.05.2020 9-10 Mayıs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hk.
9-10 Mayıs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hk. [Ayrıntılar]
7.05.2020 65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk.
65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk. [Ayrıntılar]
5.05.2020 Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Rusya Federasyonunca Alınan Tedbirler
Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Rusya Federasyonunca Alınan Tedbirler [Ayrıntılar]
5.05.2020 Uluslararası Yük Taşımacılığı hk.
Uluslararası Yük Taşımacılığı hk. [Ayrıntılar]
5.05.2020 Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği - Yetki Belgesi İşlemleri hk.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği - Yetki Belgesi İşlemleri hk. [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN