Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri)
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6) 12.01.2019 tarih ve 30653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 20/3/2018 tarihli ve 30366 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan "akrilik veya modakrilik olanlar" ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sübvansiyon soruşturması kapsamında yerli üretim dalı tarafından yapılan sübvansiyon soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan sübvansiyon soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir.

Söz konusu tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.


Ek - Tebliğ

 

 

 Tebliğ İndir
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri) [Ayrıntılar]
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) / Akrilik veya modakrilik olanlar
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) / Akrilik veya modakrilik olanlar [Ayrıntılar]
08.01.2019 Cumhurbaşkanlığı'nın “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı"
Cumhurbaşkanlığı'nın “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı" Hk. [Ayrıntılar]
07.01.2019 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler
31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler [Ayrıntılar]
07.01.2019 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN