Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
22.06.2018 Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı"

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu’nun 2018/11855 Sayılı  “2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı” 22.06.2018 tarih ve 30456 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu karar ile 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Birlikte üretim yapılmasının desteklenmesi”

MADDE 5/A- (1) 81 ilde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek köy veya 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında mahalleye dönüşen köy yerleşimlerinden en fazla 300 yerleşimde olmak üzere, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara sözleşmeye esas ürünlerine bu Karar kapsamındaki mazot ve gübre, yurt içi sertifikalı tohum kullanımı, yurtiçi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanımı, havza bazlı fark ödemesi, yem bitkileri üretimi, çiğ süt, buzağı/malak/manda, anaç koyun-keçi desteğine ilave %30 oranında ayrıca destek ödenir.

(2) İlave desteklemeden yararlanabilmek için, sözleşmeye esas tarımsal faaliyetlerinde üreticilerin, aynı konuda faaliyette bulunmak üzere birlikte üretim yapılacağına dair Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile sözleşme yapmaları ve sözleşmeye taraf üreticilerin Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları gerekir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla

 

Ek – Bakanlar Kurulu Kararı

25.06.2018 Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 386)
Milli Emlak Genel Tebliğ (Sıra No: 386) [Ayrıntılar]
25.06.2018 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik [Ayrıntılar]
22.06.2018 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
22.06.2018 Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı"
Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı" [Ayrıntılar]
22.06.2018 Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı"
Bakanlar Kurulu’nun 2018/11799 Sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararı" [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN