Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
07.01.2019 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,


31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

1 - İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ  ( Kimya Sanayi Ürünleri )

Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

2 - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri)

Bu Tebliğin amacı, 22/5/2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/21) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı polistiren ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

3 - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)”

Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Polyester San ve Tic. A.Ş., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf San. ve Ltd. Şti., Euro Fiber Teks. Plastik Elyaf Tur. Amb. Atıkları Geri Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti., Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic A.Ş., ve Gama Recycle Elyaf ve İplik Sanayi A.Ş. firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti, Çin Tayvanı ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)”e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

4- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”

Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Selçuk İplik San. ve Tic. AŞ., Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş., Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş., ÇMS Çavuş Metal Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Karteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Bakırlar Tekstil San ve Tic. A.Ş., Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kipaş Mensucat A.Ş., Ensar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Arateks San. ve Tic. A.Ş. firmaları adına Gaziantep Sanayi Odası tarafından yapılan ve Adana Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Balsuyu Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Ersur Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kütükçüoğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş., Nipaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Orteks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Ritaş Pazarlama İç ve Dış Tic. A.Ş., Tapeten Mensucat Sanayi A.Ş. ve Yünteks San. ve Tic. A.Ş. firmaları tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” e yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

5- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3) (Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya

Bu Tebliğin amacı, 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” ürünlerine yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

6-  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4) (sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat)

Bu Tebliğin amacı, 20/4/2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.


7 - Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)

Bu Tebliğ, Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) yapılan mal ve/veya hizmet satışlarının, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından, kendi kaynağından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynağından veya yerel ya da uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığı kaynaklar çerçevesinde kullandırılan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden sevk öncesi veya sevk sonrası aşamalarında yararlandırılmasına ve bu kapsamda üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve/veya hizmet satışı yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

8 - İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/15) (Adi Metaller Ve Adi Metallerden Eşya)

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

Saygılarımızla.


EKLER

  1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) (31.12.2018 t. 30642 s. R.G.)

  2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/40)

  3. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

  4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

  5. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

  6. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

  7. Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)

  8. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/15)

 Tebliğ İndir
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri) [Ayrıntılar]
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) / Akrilik veya modakrilik olanlar
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) / Akrilik veya modakrilik olanlar [Ayrıntılar]
08.01.2019 Cumhurbaşkanlığı'nın “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı"
Cumhurbaşkanlığı'nın “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı" Hk. [Ayrıntılar]
07.01.2019 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler
31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler [Ayrıntılar]
07.01.2019 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN