Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
07.01.2019 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,


31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmi Gazete 4. Mükerrer sayısında “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.


Yönetmelikle; “Yapıda meydana gelen Atık ve artıkların uygun yöntem ve ekipmanlarla depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılması


(3)  İşveren, asgari sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin Ek-5’te yer alan hükümleri yerine getirmesi


(4) Ek-5'te düzenlenen iş ekipmanlarının standartlara uygunluk belgelendirmesini yapacak

kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu getirmeye Bakanlığın yetkili olduğu


Ek-4’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.

     

  • Seyyar erişim ve çalışma kuleleri, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez.


Ekipmanın dik ve platformun düz olması sağlanır. Seyyar erişim ve çalışma kulelerinin ayaklarında   ekipmanın kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu ve benzeri uygun tertibatlar bulunur.


-  Asılı erişim donanımlarında (asma iskeleler) özel tedbirler.

-  Bazı maddelerde İbare değişiklikleri yapılmıştır."

Söz konusu yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

  Ek - YönetmelikTebliğ İndir
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -(Sentetik filament demetleri) [Ayrıntılar]
14.01.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) / Akrilik veya modakrilik olanlar
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7) / Akrilik veya modakrilik olanlar [Ayrıntılar]
08.01.2019 Cumhurbaşkanlığı'nın “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı"
Cumhurbaşkanlığı'nın “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı" Hk. [Ayrıntılar]
07.01.2019 31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler
31.12.2018 tarih ve 30642 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler [Ayrıntılar]
07.01.2019 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN