Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
15.03.2019 Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) 15 Mart 2019 Tarihli ve 30715 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğler ile 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin açıklamalarda bulunulmakta, bu kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esas düzenlenmekte, 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik düzenlenmektedir.

 

Ayrıca Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümüne 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitine ilişkin bir ekleme düzenlenmektedir.

 

Söz konusu tebliğler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ekler :

  1. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)
  2. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)

 Tebliğ İndir
19.03.2019 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) [Ayrıntılar]
15.03.2019 Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik [Ayrıntılar]
15.03.2019 Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)
Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) ve Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) [Ayrıntılar]
14.03.2019 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) [Ayrıntılar]
12.03.2019 Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ
Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN