Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
24.05.2019 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.”

 

Bu Yönetmelik ile bazı maddeler de değişmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.


Ek - Yönetmelik Tebliğ İndir
24.05.2019 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [Ayrıntılar]
24.05.2019 “2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Teb
“2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” [Ayrıntılar]
24.05.2019 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ”
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına
Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” [Ayrıntılar]
22.05.2019 “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı”
“Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı” [Ayrıntılar]
21.05.2019 “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"
“4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN