Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
17.09.2019 Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 1542 Sayılı Kararı ile; Ekli "Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”ı yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Madde – 1

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı "(Sıvılaştırılmış) Propan"ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı "Propilen" üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Ek - KararTebliğ İndir
17.09.2019 Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”
Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar”ı [Ayrıntılar]
16.09.2019 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” [Ayrıntılar]
16.09.2019 “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [Ayrıntılar]
3.09.2019 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) [Ayrıntılar]
29.08.2019 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393) [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN