Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
22.05.2020 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2020-8

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) 22.05.2020 tarih ve 31134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı; 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

 

Karar

MADDE 4  (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile ÇHC, Endonezya ve Hindistan’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde üçüncü fıkradaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmaları, 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/21) ile işbu Tebliğe konu nihai gözden geçirme soruşturması kapsamından çıkarılmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek - Tebliğ

22.05.2020 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2020-8
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
22.05.2020 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/9) [Ayrıntılar]
20.05.2020 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar [Ayrıntılar]
12.05.2020 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar [Ayrıntılar]
11.05.2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN