Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
18.10.2019 T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 1665 Sayılı “İthalat Rejimine Ek Kararı”

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 1665 Sayılı “İthalat Rejimine Ek Kararı” 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve  tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

 

Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları tabloda gösterilmektedir.

 

TABLO

G.T.P

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )*

1

2

3

4

5

9

6

7

8

58.03

0

0

0

0

10

10

10

10

58.04

0

0

0

0

10

10

10

10

58.06

0

0

0

0

10

10

10

10

58.07

0

0

0

0

10

10

10

10

58.08

0

0

0

0

10

10

10

10

58.09

0

0

0

0

10

10

10

10

58.10

0

0

0

0

10

10

10

10

58.11

0

0

0

0

10

10

10

10

* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2 : Güney Kore; 3 : Malezya; 4 : Singapur 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer Ülkeler

 

Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

 

Söz konusu karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek - Karar

18.10.2019 T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 1665 Sayılı “İthalat Rejimine Ek Kararı”
T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 1665 Sayılı “İthalat Rejimine Ek Kararı” [Ayrıntılar]
15.10.2019 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kauçuk ve Kauçuktan Eşya)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
3.10.2019 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
2.10.2019 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar [Ayrıntılar]
26.09.2019 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6) [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN