Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
28.07.2020 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

7252 nolu “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile Covid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına gidilmiştir.

Bu çerçevede;

Kanunun 3. Maddesinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesine yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletilmiştir. Buna göre, 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesi sağlanmıştır.

4. maddesinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun eklenen geçici 26 üncü maddesi ile, Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunmuş özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağı hükmü getirilmiştir. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacaktır. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır. İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

Kanunun 5. Maddesinde; 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile Covid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir.

10.maddede; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesi olan yürürlük maddesinde yapılan düzenleme ile Covid-19 salgını sebebiyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hüküm 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Ek - Kanun

 

 

 

 

 Tebliğ İndir
7.08.2020 Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)
Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14) [Ayrıntılar]
4.08.2020 Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı
Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı [Ayrıntılar]
29.07.2020 “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)”
“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)” [Ayrıntılar]
28.07.2020 “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar"
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" [Ayrıntılar]
28.07.2020 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN