Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
29.07.2020 “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)”

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)” 28.07.2020 tarih ve 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Tebliğ, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

 

Buna göre; Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında enerji desteğinden yararlanılması için yatırımın kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi yeterli olacaktır.


Tebliğde değişiklikle, nitelikli personel desteğinin, yatırım veya işletme döneminde uygulanacağına ilişkin ibare kaldırılmıştır. Bu destek, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak uygulanacaktır.


Enerji desteği de kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacaktır.


Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi gerekecektir.


Enerji desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanacaktır.


Sigorta primi işveren hissesi desteğine başlanması için "yatırım döneminde" olunması hükmü de kaldırılmıştır.


Söz konusu tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 
Ek- Tebliğ

7.08.2020 Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)
Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14) [Ayrıntılar]
4.08.2020 Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı
Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı [Ayrıntılar]
29.07.2020 “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)”
“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)” [Ayrıntılar]
28.07.2020 “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar"
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" [Ayrıntılar]
28.07.2020 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN