Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
9.09.2020 “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2945 Sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09 Eylül 2020 Tarihli ve 31239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Karar ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi “31/7/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.


Ek - Karar

 Tebliğ İndir
24.09.2020 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar [Ayrıntılar]
23.09.2020 “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [Ayrıntılar]
23.09.2020 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Da
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
18.09.2020 02 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Kararı
02 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Kararı [Ayrıntılar]
9.09.2020 “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN