Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
6.01.2021 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (GEKAP)
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.12.2020 tarih ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

Bu Kanun ile Türkiye Çevre Ajansı kurulmuş ve Çevre Kanunu'nda GEKAP ile ilgili bir takım değişiklikler yapılmıştır. Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

Türkiye Çevre Ajansının Görevleri

1. Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

2. Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek.

3. Zorunlu depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlere yönelik gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.

4. Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak

Ajans organları ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, üyelerinin atanması, teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Çevre Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

1. 12. maddede yapılan değişiklik ile Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi yapacak kurumlara Türkiye Çevre Ajansı da eklenmiştir.

2. Geri Kazanım Katılım Payının ödenmediği tespit edildiğinde ödenmeyen GEKAP tutarının %20 fazlası ceza olarak uygulanıyordu. Yapılan değişiklik ile ceza, ödenmeyen GEKAP tutarının %20'si olarak uygulanacaktır.

3. Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk lirası ceza uygulanacağı Kanuna eklenmiştir.

4. Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası, satış noktaları dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası ceza uygulanacağına hükmedilmiştir.

5. Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası idari para cezası verilecektir.

6. Zorunu depozito sistemine geçiş tarihi 01.01.2021 tarihinden 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.

7. Ajansın faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Ajansta görevlendirilebilecektir.

8. 1/1/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar geri kazanım katılım paylarının yüzde yirmi beşi tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılacaktır.

Söz konusu Kanun ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - KanunTebliğ İndir
21.01.2021 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Demir veya Çelikten Eşya İçin )
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
14.01.2021 İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldığı Hk.
İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldığı Hk. [Ayrıntılar]
12.01.2021 “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18
“Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18 [Ayrıntılar]
11.01.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Diğerleri, poliesterlerden)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
6.01.2021 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (GEKAP)
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (GEKAP) [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN