Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
14.01.2021 İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldığı Hk.
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 3423 Sayılı “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranının (%21,56) Artırılması Hakkında Kararı” 13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Buna göre yeni destek tutarları aşağıdaki şekilde olmaktadır.

1) Ücretsiz izne ayrılan işçilere nakdi ücret desteği

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 24 üncü maddesi uyarınca, ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 47,70 TL (eski tutar 39,24 TL idi) nakdi ücret desteği verilecektir.

2) İş veya hizmet sözleşmesi sona erenlerin aynı işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde destek uygulaması

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile işsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde;

  • Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 53,67 TL (eski tutar 44,15 TL idi),
  • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 47,70 TL (eski tutar 39,24 TL idi),
  • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 41,74 TL (eski tutar 34,34 TL idi)

destek verilecektir.

3) 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek uygulaması

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 28 nci maddesi uyarınca 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması düzenlenmektedir.

Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 53,67 TL (eski tutar 44,15 TL idi); ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 47,70 TL (eski tutar 39,24 TL idi) nakdi ücret desteği verilecektir.

 

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek- Karar

 

 

 Tebliğ İndir
21.01.2021 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Demir veya Çelikten Eşya İçin )
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
14.01.2021 İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldığı Hk.
İstihdama İlişkin Bazı Destek Tutarlarından Artış Yapıldığı Hk. [Ayrıntılar]
12.01.2021 “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18
“Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18 [Ayrıntılar]
11.01.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Diğerleri, poliesterlerden)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ [Ayrıntılar]
6.01.2021 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (GEKAP)
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (GEKAP) [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN