Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
1.03.2021 Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 27.02.2021 tarih ve 31408 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ ile 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip;

* Kimya (NACE Kodu 20),

* Eczacılık (NACE Kodu 21),

* Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250),

* Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26),

* Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27),

* Makine (NACE Kodu 28)

* Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında ekli listede ilan edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.


Ek- TebliğTebliğ İndir
1.03.2021 Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
26.02.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulan
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” [Ayrıntılar]
16.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” [Ayrıntılar]
9.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
5.02.2021 KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ
KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN