Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
9.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (Sıra No: 526) 09.02.2021 tarih ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğe göre, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçecektir. Ek olarak,  e-Belgelere ilişkin noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ek – TebliğTebliğ İndir
1.03.2021 Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
26.02.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulan
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” [Ayrıntılar]
16.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” [Ayrıntılar]
9.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
5.02.2021 KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ
KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN