Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
16.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ ile Gelir 16/2/2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.

 

Tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başı olan 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemelerin özet bilgisi için Tıklayınız.

Söz konusu Tebliğ ekte belgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Tebliğ

Tebliğ İndir
1.03.2021 Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
26.02.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulan
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı” [Ayrıntılar]
16.02.2021 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)” [Ayrıntılar]
9.02.2021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [Ayrıntılar]
5.02.2021 KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ
KDV Genel Uygulama tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN