Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
24.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) / Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler
Tebliğ İndir

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) 24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğ 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4) ile Kamboçya Krallığı menşeli ve/veya çıkışlı 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) ve 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

Yürütülen soruşturma sonucunda, Kamboçya’da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmış ve Kurulun kararı ile Kamboçya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşyanın  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta “Diğerleri” için yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verilmiştir.

Kamboçya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan eşyaların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlemi uygular.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe /Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem
(ABD doları/kg)

55.08;55.09(5509.52;
5509.61;5509.91 hariç);55.10 (5510.20 hariç);55.11


Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler


Kamboçya Krallığı0.80 ABD Doları/kg

 

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek - Tebliğ

 Tebliğ İndir
7.04.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/16) ( Cam Ürünü İthalatı)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/16) ( Cam Ürünü İthalatı) [Ayrıntılar]
7.04.2021 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) [Ayrıntılar]
26.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) [Ayrıntılar]
24.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12) (adi metaller)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12) [Ayrıntılar]
24.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) / Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) / Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN