Tebliğler
Skip Navigation LinksANA SAYFA HABERLER Tebliğler
26.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15)
Tebliğ İndir


Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) 26.03.2021 tarih ve 31435 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP’si altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

 

(2)-Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

 

Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür.

 

(3)-Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

 

Bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37  günlük süre ile bağlıdırlar.

 

(4)- Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 

Menşe/Çıkış Ülkesi

GTİP

Eşyanın Tanımı

Dampinge Karşı Önlem 

Malezya


Yunanistan

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş
deri taklidi.


1 ABD Doları/kg

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş
diğerleri

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış
kaplanmış veya lamine edilmiş
deri taklidi.2,2 ABD Doları/kg

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış
kaplanmış veya lamine edilmiş
diğerleri.

 

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmakladır.

 

Saygılarımızla.

 

Ek - Tebliğ

 Tebliğ İndir
7.04.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/16) ( Cam Ürünü İthalatı)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/16) ( Cam Ürünü İthalatı) [Ayrıntılar]
7.04.2021 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21) [Ayrıntılar]
26.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) [Ayrıntılar]
24.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12) (adi metaller)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12) [Ayrıntılar]
24.03.2021 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) / Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/8) / Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler [Ayrıntılar]
BİZİ TAKİP EDİN