BAZI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ ORAN DEĞİŞİKLİĞİ/MEKSİKA
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiğinin daha önce duyurulduğu belritilmektedir.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan yazıda, söz konusu Kararname'de değişiklik yapılmış olduğu belirtilerek, yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren GTİP'e sahip eşyanın ithalatında gümrük vergilerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayri resmi tercümesi de iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

EK : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ve Gayri resmi Tercüme

//