Ekspertiz Raporları


Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca talep edilen konulara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Adana Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere odamız eksperleri tarafından firma işyerinde veya gümrük bölgelerinde yerinde yapılan incelemeler ve beyan edilen belgeler üzerinde araştırmalar neticesinde düzenlenen raporlardır.

Söz konusu ekspertiz raporları düzenlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilmektedir.

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi:

  • Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak
  • Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek
  • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak

Yine, 5174 sayılı Kanunda Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetleri düzenleyen 26.Maddesi:

Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporlarını kapsamaktadır

Firmalarımızın ihtiyaç duyduğu konularda ekspertiz raporunun hazırlanabilmesi için firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalı bir dilekçenin odamıza elden, faks veya mail ile ulaşıp evrak kaydına girmesi ile süreç başlar ve en kısa sürede ilgili eksper veya eksperlerin görevlendirilmesi ile süreç devam eder.

Yerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen ekspertiz raporları ilgili firmalara 3 er nüsha teslim edilerek süreç sonlandırılır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için:

Zahide TOPRAK
Sanayi Hizmetleri Personeli 
ADANA SANAYİ ODASI
Telefon : (0 322) 436 63 63 - 112
Faks : (0 322) 436 16 36
E-Posta : zahidetoprak@adaso.org.tr
Web : www.adaso.org.tr
Turhan Cemal Beriker Blv. No: 156 Seyhan - Adana / TÜRKİYE

//