Faaliyet Raporu


ADANA SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORLARI

 

Adana Sanayi Odası, diğer illerde faaliyet gösteren 11 sanayi odası gibi 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Odamız kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar dışında, bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında etkin bir rol almaya ve üyelerinin ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermeye devam etmektedir.

 

Odamız, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerimize değer yaratmak için sunduğu tüm hizmetlerin etkinliğini arttırmak amacıyla üyelerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlanan Odamız 2018-2022 yılı Stratejik Planı’na bağlı kalarak, Odamız Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikaları ve Etik Kuralları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

 

 
//