Görev ve Sorumluluklar


ADASO aşağıdaki sorumlulukların gereğini yapmakla kendini yükümlü sayar;

  • Sanayinin ülke yararına olacak şekilde gelişmesine çalışmak
  • Sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgiyi sağlamak
  • Sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve istatistiki çalışmaları yapmak
  • Başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ederek yayımlamak
  • Uyulması zorunlu mesleki kararları almak, mesleki faaliyetlere ait konularda ilgili birimlere görüş bildirmek
  • Kurslar, seminerler, konferanslar ve çalışma grupları yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak
  • Yerel ve bölgesel fuar ve sergi gibi faaliyetleri düzenlemek
  • Ticari malların niteliklerini belirleyici laboratuarlar açmak veya iştirak etmek
  • Organize sanayi sitelerinin kurulmasını ve idaresini sağlamak

Adana Sanayi Odası'nın üyelerine sunduğu hizmetler genel olarak 2 ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, mer'i mevzuattan kaynaklanan raporlama sorumluluğuna istinaden verilen hizmetlerdir. İkinci tür hizmetler ise, Adana sanayisinin büyümesine ve üyelerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla yürütülen hizmetlerdir.

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.