Akreditasyon İzleme Komitesi


GÖREV TANIMI
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek.
 
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ’ nin GÖREVLERİ
1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
4-) Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.
5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.
 
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.
1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.
2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.
4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.
 
AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ
1-) Zeki KIVANÇ- Yönetim Kurulu Başkanı
2-) Rafet MİLLİ  - Yönetim Kurulu Üyesi
3-) Öner DAĞSUYU - Meclis Üyesi
4-) Bora KOCAMAN - Genel Sekreter
5-) Mehmet KARAKUŞ - Akreditasyon Sorumlusu

 

//