İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ HK.
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için ise bu şartın aranmayacağı da belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ek: Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan Yazı

 

 

//