SASO/SABER ONAY HAKKINDA
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan genelgede GTİP kodları belirtilen bazı ürünlerin ithalatı aşamasında, SABER elektronik platformuna sevkiyat sertifikaları yüklenirken anılan ürünlere ilişkin Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan 10/05/2023 itibariyle ayrı bir onay alınmaya başlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulmaktadır.

Sayılarımızla.

Ek: Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan Yazı

//