VERGİ DÜZENLEME TASLAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, yazılı ve görsel basında yer alan ve kamuoyunda tartışılmakta olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2024-2026 Orta Vadeli Programla uyumlu olarak hazırladığı vergi düzenleme taslaklarına ilişkin görüş ve öneriler talep edilmektedir.

Vergi Kanunlarında yapılacak değişikliklere ilişkin taslak düzenleme ekte yer almakta olup konuyla ilgili görüş ve öneriniz var ise 08.07.2024 tarihi saat 16:00’ya kadar Odamıza (yazi@adaso.org.tr) göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

EK: Vergi Kanunlarında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Taslak Düzenleme

 

 

//