YENİ KOBİ TANIMI HK
Duyurular

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazetede "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Yönetmeliği'nin "KOBİ'lerin Sınıflandırılması" başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarında değişikliğe gidildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı Mikro işletmelerde 10 milyon TL, Küçük İşletmelerde 100 milyon TL ve Orta İşletmelerde ise 500 milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmiştir.

Bu vesileyle, Oda-Borsalardan gelen talepler ve TOBB’un girişimleriyle KOBİ tanımının 500 milyon TL'ye yükseltilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Yönetmelik

//