7187 Sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Karar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 7187 Sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Kararı 01.05.2023 tarih ve 32177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31.12.2020 tarihli, 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 ve Ek-3 tablolarında yer alan ve ekli 1 ve 2 sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonu(G.T.İ.P) belirtilen eşyanın Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında karşılarında gösterilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek- Karar

//