Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 5753 Sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı 28.6.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar ile ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

Kapsam

No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi

%

1

2915.32

Vinil Asetat.

Ton

3.500

0

2

3907.29.20

*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000- 20000 mPas).

Ton

700

0

3

7606.12.99

* NADCAP ve AS9100 sertifikalı, 7040 serisi alüminyum alaşımlı levha:

- 193.746 mm2'den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 130 mm veya daha fazla fakat 149 mm'den fazla olmayan bir kalınlığa veya

166.203 mm2'den yüksek katı dikdörtgen kesit alanı için 150 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan bir kalınlığa sahip havacılık endüstrisi ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Ton

15

0

4

8507.60.00

*Lityum-iyon akümülatör:

-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan,

-Genişliği 100 mm fazla olmayan,
-Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,

- Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan,

-Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

Adet

4.250.000

0

 (a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’ler de sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen eşya için vergi oranı sıfır uygulanır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek - Karar

 

 

//