Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7545)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı (Karar Sayısı: 7545) 31.08.2023 tarih ve 32295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

27.4.2023 tarihli ve 7180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri menşeli eşya için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülük uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek – Karar

 

//