Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat: 2006/12’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat: 2006/12’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.06.2024 tarih ve 32576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

//