Deprem Bölgesi İlan Edilen Ve Mücbir Sebep Kapsamına Giren İllerde 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Talep Süreleri Hk.
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

06.02.2023 Tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi nedeni ile, 06.02.2023 – 31.07.2023 tarihleri arasında mücbir sebep ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Gürün İlçesinde) iller ve ilçedeki Vergi Dairelerine 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un ilgili maddeleri uyarınca olan kesinleşmiş, ihtilaflı, tarhiyat aşaması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili olarak,  Kanunun ilgili hükümlerinden yararlanmak için müracaat ve ödeme süreleri, mücbir sebep süresince uzamaktadır.

7440 sayılı kanunun 9. maddesinin 17, 18 ve 19 fıkralarında, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere yapılandırma ile ilgili başvuru süreleri mücbir sebep süresince, Vergi Usul Kanununun 15. Maddesi uyarınca durduğundan, müracaat süresi mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (31.10.2023) uzayacağından, mükellefler bu tarihe kadar (Bu tarih dahil) 7440 Sayılı kanunun ilgili hükümlerinden yararlanabilmek için,  mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki alacaklı Vergi Daire/Dairelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin yapılandırma kanunundan yararlanmak istedikleri borçları için, peşin veya taksitle ödeme seçeneği talebinde bulunacaklardır. Peşin ödemede en son müracaat tarihini takip eden ayda, taksitle ödemede ise ilk taksit müracaat tarihini takip eden ayda, diğer taksitler ise bu ayı takip eden aylarda taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanından yararlanmada ise, ödenecek vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenecektir. Mücbir sebep kapsamına giren İller ve ilçe dışındaki Vergi Dairelerine olan borçlarla ilgili mücbir sebep nedeni ile süre uzatımı söz konusu olmadığından, bu yerlerdeki Vergi Dairelerine, 7440 sayılı kanunun 2, 3, 4, 5, 6. maddelerinde yazılı sürelerde (En geç 31.05.2023 tarihi sonuna kadar) müracaat edilmesi ve bu maddeler ile kanunun Ortak Hükümler başlıklı 9. maddesinin 1-16 fıkralarında belirtilen sürelerde peşin veya taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

Ortak hükümlerle ilgili 9. maddenin 17. fıkrasının 1. paragrafında, mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki veri dairelerine mücbir sebep tarihinden sonraki tarihte ödenmesi gereken borçlar ise, mücbir sebebin sona erdiği 31.07.2023 tarihini takip eden aydan başlamak üzere  taksitler halinde ödenecektir.

Bilgilerinize sunarız.          

Saygılarımızla.

 

     

EK : 7440 sayılı kanunun ilgili maddeleri

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.