İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6921)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 6921 Sayılı İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı 10.03.2023 tarih ve 32128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “94. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

Kapsam

GTİP

DİPNOT

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

GTS ÜLKELERİ

8

5

6

7

9406.90.38.00.00

1

0

0

0

2,7

0

0

0

2,7

9406.90.90.00.00

1

0

0

0

2,7

0

0

0

2,7

“(1) 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek- Karar

//