İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) 21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Kapsam

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

6506.10.10.90.00

Diğerleri (Yalnız bisiklet için olanlar)

10

8301.40.90.00.00

Diğer kilitler (Yalnız bisiklet için olanlar)

2,75

8306.10.00.00.00

Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri (Yalnız bisiklet için olanlar)

10

8414.20.20.00.00

Bisikletler ve motosikletler için el pompaları

1,75

8512.10.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları

8

8714.91.30.00.00

Furşlar (çatallar)

1,75

8714.91.90.00.00

Aksam ve parçalar

2,5

8714.92.10.00.00

Jantlar

3,25

8714.92.90.00.00

Gergi çubukları

1,50

8714.93.00.00.00

Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri

2

8714.94.20.00.00

Frenler

2,25

8714.94.90.00.00

Aksam ve parçalar

2,25

8714.95.00.00.00

Seleler

2,5

8714.96.10.00.00

Pedallar

1,5

8714.96.30.00.00

Krank dişlileri

1,5

8714.96.90.00.00

Aksam ve parçalar

1,5

8714.99.10.00.00

Gidonlar

1,25

8714.99.30.00.00

Bagaj taşıyıcılar

1,75

8714.99.50.00.00

Vites değiştirme dişlileri (derayyörler)

2

8714.99.90.00.00

Diğerleri; aksam ve parçalar

1,25

*Kg: Brüt ağırlık

  1. Tabloda belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
  2. (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

 

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek – Tebliğ

//