İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10) 28.10.2023 tarih ve 32353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

8504.40.83.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar

20.000

8504.40.95.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar

1.000

Tabloda belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.
 

 

Ek – Tebliğ

//