İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6) 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ (ABD Doları/Kg*)

3921.90.60.00.11

Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar)

2,5

8208.30.00.00.00

Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları)

25

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20

8301.40.19.00.19

Diğerleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20

8301.60.00.00.11

Kapı kilidi silindirleri (barel)

15

8301.60.00.00.19

Diğerleri

15

9105.21.00.00.00

Elektrikle çalışanlar

3,5

9609.10.10.00.00

"Kurşunları" grafitten olanlar

30

9609.10.90.00.00

Diğerleri

30

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

0,16

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08

*Brüt:Kg

Tabloda belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yukarıdaki fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, “Tebliğ/Karar” alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek – Tebliğ

//