İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirimi Kısıtlama
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığının 7846 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirimi Kısıtlama Kararı 24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir.

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen,

İthalatta koruma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV indirim hakkı kaldırılan, ilgili mevzuata göre gözetim uygulaması/koruma önlemi kapsamında yer alan, eşyaların ve bu kapsamda ödenen KDV’nin tespiti herhangi bir yanlış indirime sebebiyet verilmemesi açısından önem taşımaktadır.

İlk etapta, ilgili Karar çerçevesinde KDV indirimi işlemlerinin doğru yürütülebilmesi adına gümrük beyannamesinin hesap detayları tablosunda yer alan “Yurt dışı diğer gider” başlığında gösterilen gözetim tutarının, bu başlık altında beyan edilen diğer unsurlardan ayrıştırılabilir bir şekilde takip edilmesinin faydalı olacağını düşünülmektedir.

İlave olarak, bu tutarın ödenmesinden kaynaklanan diğer matrahlardaki artıştan doğan KDV’nin indirim konusu edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek - Karar

//