İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2024-11
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024-11)” 05.04.2024 tarihli ve 32511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 8/4/2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/13) ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri” (boru bağlantı parçaları) ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede, nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

TP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem Miktarı

(ABD doları/ton)

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm firmalar

800

Brezilya Federatif Cumhuriyeti

Tüm firmalar

400

Bulgaristan Cumhuriyeti

Tüm firmalar

400

Endonezya Cumhuriyeti

PT. TRI Sinar

Purnama Foundry

253

Diğerleri

400

Hindistan Cumhuriyeti

Jainsons Industries

305

Diğerleri

400

Tayland Krallığı

BIS Pipe Fitting

 Industry Company Ltd.

147

Diğerleri

400

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 
 

 


 

 

//