İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/16) 15.6.2022 tarih ve 31867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 26/3/2021 tarihli ve 31435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

  • Yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya ve Yunanistan’da yerleşik firmaların, Malezya’da yerleşik Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firması hariç olmak üzere, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
  • Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile Malezya ve Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, 5903.20.90.90.00 GTİP altında kayıtlı eşyadan “yalnız lamine edilmiş olanlar” için Malezya menşeli/çıkışlı ithalatta Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firmasından üretici sertifikası aranarak önlemden muaf tutulmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verilmiştir.
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44)’de GTP ve tanımı belirtilen eşyanın, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Malezya ve Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlemi uygular.

GTİP/Eşya Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Ünvanı

Dampinge Karşı Önlem

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri

Malezya

Yunanistan

Tüm Firmalar

1 ABD Doları/Kg

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

5903.20.90.90.00(*)

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş- diğerleri.

Malezya

   

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek – Tebliğ

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.