İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/7)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından Ticaret Bakanlığından İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/7) 28.06.2024 tarihli ve 32586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ, 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında aşağıda yer alan tabloda GTİP’leri ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma) 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, Anlaşmanın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde, istişarelerde bulunulmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Tebliğ

 

 

//