Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı: 8651
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı’nın 8651 Sayılı Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararı 28.06.2024 tarihli ve 32586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Karar 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Koruma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve25486 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Koruma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan soruşturma çerçevesinde alınan koruma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle koruma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

* Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Karar eki EK-1 de GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın EK-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanların koruma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

Söz konusu Karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Karar

 

 

//