KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik, 50 Seri No.lu Tebliğ
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

10/2/2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu Tebliğde, 7491 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin olarak, başta sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması olmak üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler yer almıştır.

Söz konusu değişiklikler ve Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Yapılan Değişiklikler Özet Bilgi

Tebliğ

 

//