Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’de Değişiklik 13.09.2023 tarih ve 32308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’in geçici  2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/9/2023” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ek- Tebliğ

 

//