Resmi Gazete Duyurusu Bilgi Notu
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

  • Merkez Bankası’ndan 31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği ile, alacak ve borç senetleri ile vadeli çeklerin reeskont işleminde hesaplamaya esas alınacak, Reeskont Faiz Nispetinin 31.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere %10,75 olarak belirlenmesi,
  • Merkez Bankası’ndan 02.01.2023 tarih ve 32061 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Temerrüt faiz oranının % 11,75 olduğu,

30.12.2022 tarih ve 32059 Sayılı mükerrer 2. Resmi Gazetede yayımlanan;

  • 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 35.maddesine göre Dava ve İcra takibine değmeyecek alacakların şüpheli alacak karşılığı,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığından Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Genel Tebliği (Sıra No: 79) 2023 Takvim yılında geçerli olacak Değerli Kağıtların Bedelleri,
  • 322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 Takvim Yılında Vergi Uygulamalarında Geçerli Olacak Bazı Had ve Miktarlar,
  • 44 Seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile, 2023 Takvim Yılında İndirimli Katma Değer Vergisine tabi işlemlerde iade edilmeyecek tutar,
  • Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğlerinde, Veraset ve İntikal Vergisi tutarlarına tabi hadler, yeniden değerleme oranı,
  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) ile 2023 Takvim yılında geçerli olan Damga Vergisi Kanunu Uygulamalarındaki bazı Had ve Miktarlar,
  • 55 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, 2023 Takvim yılında uygulanmak üzere Motorlu Taşıt Vergisi artış oranı,
  • 91 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, 2023 Takvim yılında geçerli olacak maktu vergi miktarları,

konularındaki Tebliğlerin özet bilgileri ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Ekler:

 

 

Bültene Kayıt Olun

Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdaki güncellemeleri alın. Size spam göndermeyeceğiz ve gizliliğinize saygı duyuyoruz.