Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Aralık 2022 tarih ve 32046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, diğer maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ekte bilgililerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

 

Ek- Yönetmelik

 

 

//