Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6)
Mevzuat Duyuruları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında 18/10/2022 tarihli ve 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

(1) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlenmiştir.

(2) Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemez.

(3) Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır.

Söz konusu Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla. 

Ek – Tebliğ

//